Eesti Esteetilise Meditsiini Arstide Selts MTÜ asutati 25. oktoobril 2020 aastal. Selts Selts on interdistsiplinaarne ja ühendab erinevate erialade arste, kes tegelevad esteetilise meditsiiniga põhieralaselt või lisaks oma erialale. Seltsi liikmeks võivad olla kõik arstid, kes töötavad esteetilise mitte- ja kirurgilise meditsiini valdkonnas. Seltsi liikmeks võetakse isikliku avalduse alusel juhatuse otsusega, mille kinnitab üldkoosolek.

Seltsi põhiülesanne  on Eesti esteetilise mittekirurgilise ja kirurgilise meditsiiniga tegelevate arstide ühendamine ja nende ühiste huvide esindamine.

Seltsi tegevuse põhisuunad on:

  • esteetilise medistsiini kui eriala arendamine
  • esteetilise meditsiini arengu edendamine Eestis
  • esteetilise meditsiini turu korrastamine
  • esteetilise meditsiini osutatavate teenuste standartide välja töötamine ja korrastamine
  • täienduskoolituste korraldamine
  • Seltsi eetikakoodeksi kõigi liikmete poolt täitmise jälgimine

Esteetiline meditsiin on erameditsiini valdkond, mis lahendab patsiendi esteetiliselt häirivaid väljanägemise probleeme ning mille tulemusel paraneb inimese enesehinnang ja tõuseb elukvaliteet.

EMAS Põhikiri

Eesti Esteetilise Meditsiini Arstide Selts (EMAS) MTÜ​

Reg.nr. 80588409, Juriidiline aadress: Tartu mnt 50, 10115 Tallinn

email: info (ätt) emas.ee

Juhatus:

Dr Margarita Rebrov, oftalmoloog

Dr Mart Eller, plastikakirurg

Dr Elo Kuum, dermatoloog

Arvelduskonto SEB pangas: EE941010220289453222 (raha saajaks EESTI ESTEETILISE MEDITSIINI ARSTIDE SELTS)

EMAS liikmemaks 50 EUR/kalendriaastas arstidele ja 1500 EUR/aastas juriidilisetele isikutele (kliinikud, ravimifirmad)